Home » Algemene Verordening Gegevensbescherming

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Vanaf 25 mei 2018 treedt de nieuwe Europese wet voor databescherming, de General Data Protection Regulation (GDPR), in werking. Oftewel de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) in het Nederlands. Deze Europese verordening staat boven elke nationale wet en stelt veel hogere eisen aan de omgang met persoonsdata door bedrijven om zo de privacy van de burger beter te waarborgen. Dit heeft invloed op iedereen die persoonsdata verwerkt van Europese burgers.

avg gdprDe Nederlandse Line Dance Bond verwerkt minimale persoonsgegevens. Alle geregistreerde leden hebben voorgaand en tijdens de registratie de keuze om persoonsgegevens te delen en ook welke persoonsgegevens. Elk geregistreerd lid van de Nederlandse Line Dance Bond heeft eenmaal geregistreerd ook binnen zijn account de mogelijkheid om zijn persoonsgegevens te wijzigen of te verwijderen. Bepaalde contactgegevens zijn door hun functionaliteit verplicht, denk hierbij aan een mailadres welke nodig is om in te kunnen loggen, uw wachtwoord te herstellen of een nieuwsbrief te ontvangen. Dit is tevens het doel voor het verwerken van persoonsgegevens. Op deze wijze kunnen we een Line Dance community creëren waarin we met elkaar informatie delen rond Line Dance.

Desondanks hebben we alle nieuwsbrief abonnementen moeten beëindigen in verband met de AVG. Vanaf 21 mei 2018 dienen onze bezoekers wanneer ze op de hoogte gehouden willen worden, zich opnieuw aan te melden voor onze nieuwsbrief!

Wilt u meer over het privacy en cookie beleid lezen van de Nederlandse Line Dance Bond klik dan hieronder op de link, het artikel kunt u ook vinden in het menu.

Privacy