kosten
Home » Wat zijn de kosten voor een Line Dance club en de leden?

Wat zijn de kosten voor een Line Dance club en de leden?

Line Dance is een leuke en gezellige danssport welke qua populariteit nog niet voldoende omvang heeft om zoals een voetbalclub te kunnen floreren. Veelal zet een instructeur zich volledig in om anderen te kunnen laten dansen tegen een vergoeding welke gelijk is aan de kosten.

Voor onder andere degene die zich oriënteren om een club te beginnen willen we in dit artikel een duidelijk beeld geven met enkele voorbeelden van kostenplaatsen. Tevens willen we aan clubleden een transparant inzicht geven zodat zij beter kunnen beoordelen of de contributie en overige kosten in redelijkheid zijn.

Welke kosten heeft een club?

Huur van de ruimte

Niet geheel onverwacht beginnen we met de huur van de ruimte waarin Line Dance les gegeven wordt. Line Dance clubs zijn veelal gevestigd in café’s, kantine’s van voetbalclubs, zalencentra of wijkcentra. Ruimte is de grootste kostenpost voor een Line Dance club.

Wanneer er van oudsher in een wijkcentrum lesgegeven werd zullen de kosten over de jaren heen flink gestegen zijn omdat subsidies voor wijkcentrums grotendeels zijn komen te vervallen.

Kosten voor installatie en instructie

Allereerst beginnen we met de installatie voor de muziek. Wanneer de locatie waar gedanst wordt hier niet in voorziet zal de club dit zelf moeten verzorgen.

Laptop en microfoon

We beginnen met een laptop waarop de muziek staat om afgespeeld te worden. Naast een laptop dient de instructeur een microfoon te hebben om versterkt instructie te kunnen geven.

Dit is een harde eis wanneer er meer dan twaalf personen les krijgen en de ruimte groter is dan veertig vierkante meter. Wanneer de leden langs de kant te luid zitten te babbelen dien je daar als instructeur bovenuit te komen.

Mengpaneel

De laptop en de microfoon worden beide samen gebracht op een mengpaneel welke in verbinding staat met een versterker met boxen. Al deze apparaten worden verbonden met specifieke kabels waarvan altijd een reserve aanwezig dient te zijn ter vervanging.

Extra kosten voor instructie

Om goed instructie te kunnen geven kan een instructeur een opleiding gevolgd hebben welke de basis is en garantie geeft over de aanwezige kennis en professionaliteit van de instructeur. De kosten en tijd van deze opleiding liggen in het verleden en worden daarom in dit verhaal niet meegenomen.

Workshops

Wel bereid een instructeur elke week de lessen voor. Hij of zij houdt zichzelf op de hoogte van de nieuwe dansen in relatie tot het niveau van de leden. Deze voorbereiding kost erg veel tijd. Nieuwe dansen worden aan de instructeur geleerd bij andere clubs of tijdens workshops. Hier is de instructeur minimaal één avond in de week voor kwijt.

Een andere mogelijkheid is om nieuwe dansen van internet te leren. Hierdoor zal de instructeur de nieuwe dansen thuis zelf moeten leren, dit kost ook minimaal enkele uren.

Voorbereiding

Dan is het zover de instructeur weet welke nieuwe dans hij of zij uit wil lessen en kan het programma voor de les gaan maken. Al deze voorbereidingen kosten minimaal evenveel tijd voor de instructeur als dat de les duurt maar worden meestal niet als kostenplaats meegenomen in de berekening.

Toestemming voor de muziek

Buma Stemra heeft een moderne duidelijke website waar voldoende informatie te vinden is voor iedereen die muziek wil gebruiken. Nadrukkelijk wijzen we u op de licentiewijzer van Buma Stemra.

Als Line Dance club eigenaar kiest u als eerste in de licentiewijzer voor ‘onderwijsinstelling’. Vervolgens kiest u voor ‘dansschool’. Op de pagina waar u bent krijgt u de mogelijkheid om de ‘Tariefflyer muziekgebruik dansschool‘ en de ‘Algemene voorwaarden en tariefbepaling muziekgebruik dansschool‘ als PDF-bestand te downloaden. Vanaf deze pagina kunt u tevens een licentie aanvragen om muziek te gebruiken tijdens uw Line Dance lessen.

Dansscholen

Voor Dansscholen is een special tarief. Het tarief voor een dansschool wordt bepaald per dansexploitatie welke inclusief repetities en uitvoeringen is. De club betaald per dansles en per danslocatie (wanneer tegelijkertijd meerdere ruimte benut wordt) jaarlijks een vastgesteld bedrag. Dit bedrag wordt door Buma Stemra jaarlijks opnieuw beoordeelt en mogelijk aangepast.

Alle kosten bij elkaar genomen

De Nederlandse Line Dance Bond heeft geen inzicht in de boekhouding van Line Dance clubs, daarom berust onderstaande voorbeeld op de beperkte aanwezige kennis. De bedragen zijn een grove benadering en dienen uitsluitend als voorbeeld om een indruk te geven.

Voorbeeld

Kostenplaats Eenmalig/per keer Maandelijks Jaarlijks
Huur van ruimte € 80 € 344 € 4128
Apparatuur aanschaf (minimale kosten)
  • Laptop
  • Headset/microfoon
  • Mengpaneel
  • Actieve versterker
  • Bedrading t.b.v. apparatuur
€ 500
€ 250
€ 100
€ 300
€ 75
Totaal aanschaf apparatuur (minimale kosten) € 1225
Apparatuur afschrijving (gebaseerd op 3 jaar) € 34 € 409
Arbeidsuren dienen naar eigen tarief ingevuld te worden
Arbeidsuren voorbereiding instructie per uur á €
Arbeidsuren/kosten workshops per keer á €
Arbeidsuren administratie per uur á €
Aanschaf van muziek per muziekstuk (mp3) € 1 € 10 € 120
Kosten Buma Stemra per dansexploitatie (2018) € 25,50 € 305,95
Totaal € 413,50 € 4962,95

 

Om bovenstaande kosten minimaal terug te verdienen zijn de kosten per lid op verschillende wijze te berekenen. In onderstaande voorbeelden gaan we uit van een Line Dance club met 20 leden en de kosten zoals hierboven benoemd.

Vast bedrag voor de contributie

Als standpunt wil de club een vast gesteld bedrag als contributie, dat is wel zo duidelijk en transparant.

Wanneer de contributie is vast gesteld op €15,- per lid per maand heeft de club volgens onderstaande berekening minimaal 28 leden nodig om uit de kosten te komen.
Heeft de club maar 20 leden dan komt de club elke maand €120,- tekort en zal snel ophouden te bestaan.

Berekening:
maandelijkse kosten van €413,50 gedeeld door de contributie van €15,- per lid per club (413,5 : 15 = 27,56) is afgerond 28 leden.

Flexibel bedrag voor de contributie

De club berekent de kosten één op één terug op de leden. Om de contributie zo laag mogelijk te houden kan hiervoor gekozen worden. Met als nadeel dat wanneer de club kleiner wordt de contributiekosten zullen stijgen. Daarentegen zal de contributie dalen wanneer het leden aantal toeneemt.

De maandelijkse kosten van €413,50 worden gedeeld door het aantal leden waardoor de contributie uitkomt op 413,5 : 20 = €20,68 per lid per maand.

In deze berekeningen wordt geen geld verdiend waarmee extra dingen voor de club en de leden gedaan kan worden.

 

Vrijwilligerswerk

In beide voorbeelden kan een clubeigenaar ervoor kiezen om de contributie zo laag mogelijk te houden. Bij een vast contributiebedrag neemt hij of zij het volledige risico wanneer het leden aantal daalt waardoor de kosten niet gedekt kunnen worden. Wanneer er voor een flexibele contributie gekozen wordt is de standaard ook om uit de kosten te komen en blijft er geen vergoeding over voor de instructeur en/of clubeigenaar.

In beide gevallen kan door gebrek aan beloning gesteld worden dat de functie clubeigenaar en/of instructeur vrijwilligerswerk is.

Wat is redelijk?

Het antwoord op de vraag wat redelijk is dient uzelf te beantwoorden. Het is redelijk dat een instructeur voor al zijn moeite en inzet ook enig financieel voordeel heeft ter beloning. De omvang van de beloning dient wel van een redelijke omvang te zijn, dit kan helaas op vele manieren uitgelegd worden.

Kleding

Wanneer een club van de leden verwacht om kledij aan te schaffen om uniformiteit naar buiten toe te behouden dienen zij de kosten inzichtelijk aan de leden te stellen. Op deze wijze wordt de vertrouwensband met de leden niet geschaad. De vertrouwensband tussen leden en club is zeer belangrijk voor een gezonde club.

Clubregels

Voor iedereen is het van belang om goed na te blijven denken over de kosten, zijn deze redelijk? Door het ontbreken van een overkoepelend orgaan kan elke club zijn eigen regels en contributie bepalen en is het aan de (toekomstige) leden of ze daarmee akkoord gaan of elders gaan dansen.

Als het niet goed gaat

Als u als door uw club financieel benadeeld bent kunt u samen met de overige clubleden om tafel gaan zitten met de organisatie, ten rade gaan bij de rechtsbijstand verzekering of een rechtswinkel benaderen.

 

Dit artikel is alleen bedoelt om meer inzicht te geven en te krijgen over alle mogelijke kosten (bij benadering) van een Line Dance club.